Autopatia

 •  
 • Autopatia je cesta ku zdraviu, metóda celkového pozitívneho ovplyvňovania ľudského organizmu, vyrastajúca na základoch klasickej homeopatii, jednej z najrozšírenejších metód alternatívnej medicíny.
 • V homeopatii sa hľadá taký prípravok (najmä z ríše rastlín, minerálov, zvierat), ktorý je čo najviac naladený na konkrétneho človeka. Čím mu je viac podobný, tým účinnejšie pomáha rozladené procesy v organizme harmonizovať.
 •  
 • Vzhľadom na našu rozmanitosť a množstvo potenciálnych preparátov môže byť výber najvhodnejšieho prípravku dlhodobejšia záležitosť.
 • Autopatia je ďalším vývojovým krokom klasickej homeopatiie. Jej autor je uznávaný český homeopat Mgr. Jiří Čehovský.   www.autopatie.cz
 • Autopatia poskytuje preparát, ktorý je s nami rezonančne zhodný. Nosíme ho v sebe, len potrebuje istú formu, aby nám mohol účinne pomáhať.
 • Touto substanciou je naša vlastná slina, dych alebo prána , ktorá má o našom momentálnom stave nerovnováhy úplnú informáciu, vrátane potenciálu nášho uzdravenia. Po mnohonásobnom homeopatickom riedení vodou (potencovaní) je schopná vyladiť náš organizmus do rovnováhy, čo sa prejaví v postupnom zlepšovaní nielen akútnych, ale aj chronických problémov.

 •  

 • Filozofia a pôsobenie autopatie

 • Vníma človeka ako celok, kde telesné prejavy bolesti, alebo choroby sú priamo prepojené so psychikou.
 • Pôsobí na súbor problémov, nie na jednu konkrétnu vec, ktorá sa navonok prejavuje ako najvýraznejšia.
 • Navodzuje proces postupných, nie náhlych zmien, ktoré sú výsledkom pôsobenia na príčiny disharmónie v organizme. Dáva nám priestor uvedomiť si určité postoje, ktoré k nerovnováhe viedli a možnosť pracovať na ich zmenách, čo nám v konečnom dôsledku prinesie vnútorný pokoj.
 • Úvodná konzultácia (90 minút)

 • Poskytuje priestor pre vzájomný rozhovor o momentálnom i minulom stave človeka - s čím prichádza, ako sa cíti, čo chce riešiť, zmeniť. Rozhovor s rodičom o dieťati možno doplniť jeho vlastným prejavom.
 • Tieto skutočnosti sú v procese podávania prípravku dôležité a ich zaznamenanie slúži neskôr pre pozorovanie zmien a stanovenie ďalšieho postupu.
 • Potom možno na základe podaného obrazu a určitých faktorov zvoliť vhodné homeopatické riedenie (potencovanie) a určiť frekvenciu podávania preparátu.


 • Príprava a užívanie autopatického preparátu

 • Autopatický preparát z vlastnej sliny, dychu alebo prány, si pripravíte v domácich podmienkach podľa odporúčaného predpisu riedenia v špeciálnej autopatickej nádobe s podrobným návodom na prípravu, ktorý treba dodržať. Nádoba je určená iba Vám, nemôže zároveň slúžiť iným. Dostanete ju v rámci konzultácie. Samostatne v ponuke je tiež / 28,- € - kus /.
 • Autopatická nádobka je určená k postupnému prietokovému riedeniu vlastnej telesnej informácie (sliny, dychu alebo prány) vodou na jemnohmotnú úroveň. Výsledný autopatický preparát je následne užitý výhradne tou osobou, z ktorej telesná informácia pochádza a v priebehu určitého času ( podľa individuálnych daností každého človeka) môže postupným nastolením rovnováhy v tele prispieť k zlepšeniu jeho fyzického aj psychického zdravia.
 

 • Na riedenie používame čistú, nebublinkovú, nechlórovanú vodu, najlepšie priamo z prameňa, tiež filtrovanú s použitím prietokového uhlíkového filtra, alebo balenú pramenitú vodu (nie minerálku).
 • Jej množstvo a spôsob prípravy určujeme každému klientovi individuálne podľa jeho konkrétneho stavu.
 • Počas užívania preparátu sa odporúča viesť záznamy o zmenách stavu. Sú veľmi prospešné pre sledovanie procesu pôsobenia autopatie.
 • Zmenou nemusí, ale môže byť aj dočasné zhoršenie stavu, čo je dobrým signálom - svedčí o čistiacom procese organizmu (známy homeopatický efekt).
 • Kontrolné konzultácie (60 minút)

 • Odporúčajú sa: prvá po 14 dňoch a ďalšie raz za 4 až 6 týždňov.
 • Užitočné sú Vaše záznamy o všetkých zmenách v priebehu užívania preparátu.
 • Podľa vývoja zmien a Vášho subjektívneho prežívania sa určí ďalší postup.
 • Pre koho je autopatia určená a kedy pomáha

 • Pôsobí bez chémie, nezaťažuje organizmus látkami, ktoré môžu spôsobiť vedľajšie účinky. Nevylučuje prípadné užívanie nevyhnutných liekov.
 • Je vhodná pre všetky vekové kategórie a je bezpečná aj pre budúce mamičky.
 • Pomáha pri dlhodobých ťažkostiach rôzneho druhu, chronických bolestiach, napríklad pri zápaloch, alergiách, kožných problémoch, či psychických ťažkostiach.
 • Načo je autopatia

 • Autopatia nie je zameraná na boj proti chorobám, baktériám, nádorom, či zápalom a pod. , ona pôsobí výhradne na jemnohmotný spirituálny organizačný systém v človeku. Jeho zlepšenie sa následne prejavuje ako zlepšovanie stavu organizmu na všetkých úrovniach – od psychiky až po jednotlivé fyzické orgány.
 • Autopatia teda nelieči choroby, ale prinavracia zdravie a zlepšuje životný pocit, podľa individuálnych možností každého človeka.
 • Môže pôsobiť samostatne alebo ako doplnková a posilňujúca metóda, ktorá nenarušuje ostatné spôsoby liečby.
 • Kedy autopatia pomáha

 • Akékoľvek dlhodobé problémy a ťažkosti
 • Často sa opakujúce ochorenia dýchacích ciest, astma
 • Ekzémy, psoriáza
 • Chronické bolesti
 • Migrény a dlhodobé bolesti hlavy
 • Menštruačné problémy
 • Zápalové ochorenia čriev
 • Skleróza multiplex
 • Kvasinkové ochorenia
 • Borelióza
 • Krvný tlak
 • Nespavosť, únavový syndróm, depresie
 • Rôzne psychické aj fyzické problémy
 • Poúrazové stavy
 • Autopatia cenník:

 • Úvodná konzultácia + autopatická nádoba + úvodný preparát ........ 53,00 €  /25 € + 28 €/
 • Kontrolná konzultácia + preparát ..................................................... 20,00 € 

  Deti do 13 rokov majú zľavu.