Autopatia

Autopatia je cesta ku zdraviu, metóda celkového pozitívneho ovplyvňovania ľudského organizmu, vyrastajúca na základoch klasickej homeopatii, jednej z najrozšírenejších metód alternatívnej medicíny.

V homeopatii sa hľadá taký prípravok (najmä z ríše rastlín, minerálov, zvierat), ktorý je čo najviac naladený na konkrétneho človeka. Čím mu je viac podobný, tým účinnejšie pomáha rozladené procesy v organizme harmonizovať.

Vzhľadom na našu rozmanitosť a množstvo potenciálnych preparátov môže byť výber najvhodnejšieho prípravku dlhodobejšia záležitosť.

Autopatia je ďalším vývojovým krokom klasickej homeopatiie. Jej autor je uznávaný český homeopat Mgr. Jiří Čehovský. www.autopatie.cz

Autopatia poskytuje preparát, ktorý je s nami rezonančne zhodný. Nosíme ho v sebe, len potrebuje istú formu, aby nám mohol účinne pomáhať.

Touto substanciou je naša vlastná slina, dych alebo prána , ktorá má o našom momentálnom stave nerovnováhy úplnú informáciu, vrátane potenciálu nášho uzdravenia. Po mnohonásobnom homeopatickom riedení vodou (potencovaní) je schopná vyladiť náš organizmus do rovnováhy, čo sa prejaví v postupnom zlepšovaní nielen akútnych, ale aj chronických problémov.

Filozofia a pôsobenie autopatie

Vníma človeka ako celok, kde telesné prejavy bolesti, alebo choroby sú priamo prepojené so psychikou.

Pôsobí na súbor problémov, nie na jednu konkrétnu vec, ktorá sa navonok prejavuje ako najvýraznejšia.

Navodzuje proces postupných, nie náhlych zmien, ktoré sú výsledkom pôsobenia na príčiny disharmónie v organizme. Dáva nám priestor uvedomiť si určité postoje, ktoré k nerovnováhe viedli a možnosť pracovať na ich zmenách, čo nám v konečnom dôsledku prinesie vnútorný pokoj.

Úvodná konzultácia (90 minút)

Poskytuje priestor pre vzájomný rozhovor o momentálnom i minulom stave človeka - s čím prichádza, ako sa cíti, čo chce riešiť, zmeniť. Rozhovor s rodičom o dieťati možno doplniť jeho vlastným prejavom.

Tieto skutočnosti sú v procese podávania prípravku dôležité a ich zaznamenanie slúži neskôr pre pozorovanie zmien a stanovenie ďalšieho postupu.

Potom možno na základe podaného obrazu a určitých faktorov zvoliť vhodné homeopatické riedenie (potencovanie) a určiť frekvenciu podávania preparátu.

 

Príprava a užívanie autopatického preparátu

Autopatický preparát z vlastnej sliny, dychu alebo prány, si pripravíte v domácich podmienkach podľa odporúčaného predpisu riedenia v špeciálnej autopatickej nádobe s podrobným návodom na prípravu, ktorý treba dodržať. Nádoba je určená iba Vám, nemôže zároveň slúžiť iným. Dostanete ju v rámci konzultácie. Samostatne v ponuke je tiež / 30,- € - kus /.

Autopatická nádobka je určená k postupnému prietokovému riedeniu vlastnej telesnej informácie (sliny, dychu alebo prány) vodou na jemnohmotnú úroveň. Výsledný autopatický preparát je následne užitý výhradne tou osobou, z ktorej telesná informácia pochádza a v priebehu určitého času ( podľa individuálnych daností každého človeka) môže postupným nastolením rovnováhy v tele prispieť k zlepšeniu jeho fyzického aj psychického zdravia.

Na riedenie používame čistú, nebublinkovú, nechlórovanú vodu, najlepšie priamo z prameňa, tiež filtrovanú s použitím prietokového uhlíkového filtra, alebo balenú pramenitú vodu (nie minerálku).Jej množstvo a spôsob prípravy určujeme každému klientovi individuálne podľa jeho konkrétneho stavu.Počas užívania preparátu sa odporúča viesť záznamy o zmenách stavu. Sú veľmi prospešné pre sledovanie procesu pôsobenia autopatie.Zmenou nemusí, ale môže byť aj dočasné zhoršenie stavu, čo je dobrým signálom - svedčí o čistiacom procese organizmu (známy homeopatický efekt).

Kontrolné konzultácie (60 minút)

Odporúčajú sa: prvá po 14 dňoch a ďalšie raz za 4 až 6 týždňov.

Užitočné sú Vaše záznamy o všetkých zmenách v priebehu užívania preparátu.

Podľa vývoja zmien a Vášho subjektívneho prežívania sa určí ďalší postup.

 

Pre koho je autopatia určená a kedy pomáha

 • Pôsobí bez chémie, nezaťažuje organizmus látkami, ktoré môžu spôsobiť vedľajšie účinky. Nevylučuje prípadné užívanie nevyhnutných liekov.
 • Je vhodná pre všetky vekové kategórie a je bezpečná aj pre budúce mamičky.
 • Pomáha pri dlhodobých ťažkostiach rôzneho druhu, chronických bolestiach, napríklad pri zápaloch, alergiách, kožných problémoch, či psychických ťažkostiach.

Načo je autopatia

 • Autopatia nie je zameraná na boj proti chorobám, baktériám, nádorom, či zápalom a pod. , ona pôsobí výhradne na jemnohmotný spirituálny organizačný systém v človeku. Jeho zlepšenie sa následne prejavuje ako zlepšovanie stavu organizmu na všetkých úrovniach – od psychiky až po jednotlivé fyzické orgány.
 • Autopatia teda nelieči choroby, ale prinavracia zdravie a zlepšuje životný pocit, podľa individuálnych možností každého človeka.
 • Môže pôsobiť samostatne alebo ako doplnková a posilňujúca metóda, ktorá nenarušuje ostatné spôsoby liečby.

Kedy autopatia pomáha

 • Akékoľvek dlhodobé problémy a ťažkosti
 • Často sa opakujúce ochorenia dýchacích ciest, astma
 • Ekzémy, psoriáza
 • Chronické bolesti
 • Migrény a dlhodobé bolesti hlavy
 • Menštruačné problémy
 • Zápalové ochorenia čriev
 • Skleróza multiplex
 • Kvasinkové ochorenia
 • Borelióza
 • Krvný tlak
 • Nespavosť, únavový syndróm, depresie
 • Rôzne psychické aj fyzické problémy
 • Poúrazové stavy

Autopatia cenník:

Úvodná konzultácia - predvedenie AP techniky, doporučenie potencie a intervalu  - 30,00.- €        / Autopatická flaška 30.- € /

Kontrolná konzultácia - vyhodnotenie terapie, doporučenie techniky, potencie a intervalu   - 25,00.-  €

Deti do 10 rokov majú zľavu.