Regresná terapia

Úvod do regresnej terapie

V priebehu života všetci prežívame svoje malé či veľké traumy, máme skryté zákutia vo svojej duši, kam nechceme nikoho nechať ani len nahliadnuť a kam si nedovolíme nahliadnuť ani my sami. Kladieme si celý rad otázok, na ktoré nenachádzame odpovede a často trpíme.

Regresná terapia je vysoko účinná psychoterapeutická metóda a radíme ju medzi alternatívne metódy. Pomocou regresnej terapie je možné riešiť psychické aj fyzické problémy ,ktoré nás v živote trápia. Ide o rôzne bolesti na tele, poruchy, choroby, alergie, prežité traumy alebo tragédie, rôzne druhy fóbií, rozchody, rozvody, straty blízkych a pod. Taktiež je ňou možné efektívne riešiť rôzne bolesti duše, duševné poruchy, závislosti, úzkosti, depresie, osobnostné a vzťahové problémy, opakujúce sa problémy a modely v našom živote, ktoré nás krátkodobo, či dlhodobo sprevádzajú a znižujú kvalitu nášho žitia.

Regresná terapia je založená na asociatívnom vybavovaní si udalostí z našej pamäte. Klient sa pod vedením terapeuta dostáva určitým spôsobom do minulosti, kde sa odhaľujú príčiny jeho problémov. Po spracovaní týchto príčin dochádza k abreakcii (uvoľneniu problému). Na vedomej, či podvedomej úrovni dochádza k pochopeniu, následkom čoho sa človek oslobodí od problému, ktorý ho trápi a môže začať žiť nanovo - v prítomnosti.

Regresná terapia slúži k vnútornému vývoju človeka a zvyšuje duchovnú kvalitu jeho života. Pozitívne vplýva na osobnostný rast, človek sa stáva odolnejším a vnímavejším voči vonkajšiemu svetu, zlepšuje sa vnímanie seba samého a v neposlednom rade dochádza k posunu hraníc našich ľudských schopností. Život sa tak stáva ľahší, krajší, prijateľnejší.

Regresná terapia sa neustále vyvíja. V súčasnej dobe má terapeut k dispozícii omnoho viac techník ako v minulosti. To zvyšuje ako efektívnosť, tak aj účinnosť samotnej terapie. Ide o techniku základnú, techniku detstvo, prenatálnu techniku, vzťahovú techniku, osobnostnú vzťahovú techniku, archetypálnu techniku a pod.

Prostredníctvom regresnej terapie sa dotýkame vlastnej duše. Tam niekde máme ukryté svoje skutočné poslanie, túžby, sny, či fantázie. Ak si tam dovolíme nazrieť, ak si dovolíme kúsok po kúsku odstrániť nánosy balastu v našom podvedomí, potom sa začnú diať v našich životoch zmeny. Malé, či veľké. Každá zmena je zmena a ako taká ani nemôže byť malá.

A zásluhu na tom, máme iba my sami.

Priebeh terapie

V úvode sedenia realizujem s klientom restimulačný rozhovor – ide o rozhovor, počas ktorého rozoberáme s klientom jeho problém, terapeut kladie klientovi doplňujúce otázky a ten odpovedá. Problém, ktorý sa bude riešiť zadáva vždy klient. Rozhovor trvá cca 30 minút. Klientovi vysvetlím, ako budeme pracovať, akým spôsobom ho budem počas celej terapie viesť, čo môže počas terapie a po terapii očakávať. Taktiež zodpoviem všetky klientove otázky a keď je klient pripravený, začíname so samotnou terapiou.

Na základe restimulačného rozhovoru vyberiem vhodnú techniku, ktorú budem aplikovať, klient zatvára oči a začína samotná terapia. Tá prebieha pri plnom vedomí v uvoľnenom stave klienta a to formou rozhovoru – terapeut/klient. Počas celej terapie má klient zavreté oči, aby sa mu ľahšie vybavovali odpovede na kladené otázky. Počas celej terapie klienta vediem, nevkladám mu žiadne odpovede, návody, príklady, rady a podobne. Ako terapeut aplikujem správnu techniku, od začiatku až do konca. Samotná terapia trvá v priemere 1 a pol hodiny – 2 hodiny.

Počas terapie môže mať klient pocit, že si vymýšľa, fantazíruje, že sa mu sníva, alebo sa mu len niečo zdá a podobne. To však nie je dôležité. Dôležité je, aby klient odpovedal to, čo ho prvé napadne. Táto terapia nemá správne a nesprávne odpovede. Tu sa nehrá na pravdu a nepravdu. V tejto terapii má pravdu vždy klient. Odpoveďou je tá odpoveď, ktorá napadne klienta ako prvá.

Každá terapia by mala byť vedená tak, aby klient vždy odchádzal s nejakým ziskom.

Viac informácii

Klient sa musí objednávať na terapiu sám a to telefonicky.

Pre samotný efekt regresnej terapie veľmi veľa znamená, že klient sám prichádza, že on sám chce riešiť svoj problém, čím sa vytvára zámer daný problém vyriešiť.


Dĺžka sedenia: Celé sedenie trvá cca 2 – 3 hodiny. Určite si vyčleňte dostatočný čas, aby ste vy a vaše podvedomie mohli byť plne sústredení na terapiu. Pred terapiou sa neodporúča užívať žiaden alkohol, nakoľko tým dochádza k zmenám vnímania a efekt terapie sa nedostaví.


Cena terapie: 50 - 60,- EUR / 1 sedenie regresnej terapie


Regresnú terapiu môžu absolvovať iba dospelé osoby. Regresná terapia nie je vhodná pre deti. Problémy detí riešime prostredníctvom rodičov.

 

Regresná terapia nás učí tolerancii, láske a zodpovednosti, v prvom rade k sebe samému. Keď je nám dobre, keď sa dobre cítime a neťažia nás problémy, bolesti, či starosti, potom je svet okolo nás iný – milší, lepší, krajší. A vtedy sme väčším prínosom aj pre druhých ľudí.

 

Ten krajší vonkajší svet je reakciou na naše vnútorné premeny.

 

Regresná terapia dokáže zmeniť náš život, keď sme na to pripravení. A klient, ktorý za terapeutom prichádza pripravený je.

 

Vstúpte do sveta regresnej terapie a dovoľte vášmu podvedomiu uvoľniť príčiny problémov, ktoré vás trápia...