TOP terapia

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Ale život nežijeme v minulosti a ani v budúcnosti. Žijeme ho v prítomnosti, tu a teraz. A to je prítomný okamih. V prítomnom okamihu sa deje celý náš život v reálnom čase. Veľa ľudí nedokáže byť šťastných, pretože namiesto v prítomnosti žijú v minulosti, alebo budúcnosti.

Každý prežitý okamih je zaznamenaný v našom mozgu. Keď si spravíme časovú os našich prežitých okamihov, nazývame to minulosť. No všetky tieto okamihy sa udiali v prítomnosti. Udiali sa v minulej prítomnosti. Keď si spravíme časovú os udalostí, ktoré môžu nastať odteraz, nazývame to budúcnosť. No všetky tie udalosti sa v skutočnosti udejú v prítomnom okamihu. Udejú sa v budúcej prítomnosti.Ľudia ktorí rozmýšľajú nad budúcnosťou, nežijú v prítomnosti. Ich myseľ uteká do budúcnosti a predstavuje si niečo, čo ani nemusí nastať. 

Ľudia ktorí rozmýšľajú nad minulosťou tiež nežijú v prítomnosti. Často sa trápia kvôli minulosti, lebo ich myseľ neustále uteká do minulosti a je tam uväznená. Ak máme nejaké nevyriešené veci v minulosti, naša myseľ sa k nim neustále vracia a preto nedokážeme žiť v prítomnosti. Je nutné si vyriešiť tieto problémy z minulosti, aby sme dokázali žiť šťastný život v prítomnosti.

A práve k tomu nám slúži TOP – terapia orientovaná na prítomnosť.

Je to nová terapeutická metóda, ktorá vychádza z praxe regresnej terapie. Nerieši príčiny našich problémov v minulosti, ale vychádza z toho, že všetky riešenia sa nachádzajú priamo v nás a že si ich nosíme stále zo sebou, aj keď si to práve nemusíme uvedomovať. . Každý problém vychádza z nás, takže každý problém je riešiteľný nami a my ho dokážeme riešiť.

Základnou myšlienkou terapie je dosiahnutie a prežitie vnútorného pokoja v prítomnom okamihu. Pokoj je vnímaný v terapií ako kľúč k uzdraveniu a nájdeniu odpovedí na všetky naše otázky. Ak sme ovládaní emóciami alebo myšlienkami, nedokážeme sa správne rozhodnúť a nájsť správnu cestu. Nevidíme ju. Vnútorný a hlboký pokoj je nevyhnutnou podmienkou pre správne a zdravé fungovanie tela. Väčšina ľudí si to vôbec neuvedomuje a nedokáže si ani predstaviť, že môžu žiť v pokoji a vnútornej harmónii sami so sebou. Bojujú so svojimi myšlienkami, emóciami, so svojím telom, a často i so svojim okolím.

Terapeut v terapii vystupuje ako sprievodca, ktorý poskytuje klientovi podporu a pomáha mu dosahovať a zažívať stav pokoja a citlivo ho vedie k prítomnému okamihu a ten prelieči problém klienta. Prítomný okamih má silu liečiť, je to najväčší liečiteľ. A to je podstatou tejto terapie.

Prítomný okamih je aj veľmi oslobodzujúci. Nebudete mať viacej pocity sebaobetovania, že doplácate na partnera, deti, rodičov, súrodencov a kohokoľvek. Prestanete mať pocity poníženia, neustálej kontroly, či sa dobre správate, či ste dobre reagovali, či ste dobre povedali a ....... . Všetky tieto a podobné pochybnosti o sebe samom zmiznú. Pretože ak si to uvedomíte, všetko to prichádza z minulosti, alebo budúcnosti a vôbec to nesúvisí s vašou prítomnosťou. Teda ani s vami a vaším skutočným JA.

Cena terapie: 40.- EUR / 1 sedenie