O mne

Život nám prináša rôzne príbehy a situácie. Niektoré sú príjemné, iné zase menej a niektoré nie su vôbec príjemné. A tak som premýšľal, prečo sa to tak v živote deje, že niektoré situácie zvládame ľahko, iné ťažšie a niektoré nezvládame vôbec a naviac nám vytvárajú značné problémy psychické a aj fyzické. A pretože v živote sa nám dejú veci, ktoré si nevieme vysvetliť a ktoré ovplyvnia náš život, aj ja som v roku 2006 mal šťastie / alebo to nebolo náhoda? / a stretol som muža, ktorý na všetky otázky ohľadne života a diania sa okolo nás, mal veľmi jednoduché, nenásilné a zaujímavé vysvetlenie.

Ten muž je MUDr. Nicholas Demetry z Atlanty /žiak Daskalosa, známeho pod názvom Strovoloský mág/ , ktorý sa zaoberá transpersonalnou psychológiou a spirituálnym liečením.

A tak som na ostrove Capri / Axel Munthe / počúval tohto skromného, pokorného a nesmierne múdreho muža a začal som si uvedomovať, ako to v našom živote prebieha a ako na to všetko vplývame sami, našimi myšlienkami, správaním a prístupom k vlastnému životu. Tu na tomto ostrove nastal zlom a zmena v chápaní môjho života a života ako takého.

 

Na základe tohto poznatku som potom v roku 2007– 2010 absolvoval u MUDr. Demetryho 7 stupňový kurz Transpersonálnej psychológie a spirituálneho liečenia, vrátane nadstavby – Astrálne cestovanie. Taktiež som s ním absolvoval medzinárodné semináre na ostrove Patmos /sv. Ján/, na ostrove Kos /Hipokrates – Asklepion/, na ostrove Samos /Pytagoras/ a v Litve /Pyramída v Merkine/. To všetko ovplyvnilo môj život natoľko, že som si začal uvedomovať, že nie okolie ovplyvňuje náš život, ale naše myslenie a naše konanie je základom nášho života.

V roku 2009 - 2011 som sa začal venovať aj liečeniu energiou / Barbara Brennan /, u p. Hrnčárovej, čo taktiež rozšírilo obzor mojich vedomostí z oblasti energetického poľa nášho tela a kde som pochopil skutočnú a ,, neviditeľnú ´´ podstatu ľudského bytia.

 

V roku 2011 – 2012 som absolvoval kompletný odborný výcvik regresnej terapie u regresného terapeuta Patrika Balinta v Martine. Problémy v živote človeka majú tendenciu sa opakovať, kým sa nedoriešia. Tento prirodzený mechanizmus psychiky si zobrala Regresná terapia ako najdôležitejší princíp, ktorý používa. Snažíme sa nájsť príčiny opakovania a vyriešiť ich, aby sme už v danej minulosti nemuseli ostávať a mohli si vychutnávať ovocie prítomnosti naplno.

V roku 2011 som u Patrika Balinta absolvoval kurz Numerológie I. a II.

 

V roku 2013 som absolvoval kompletný kurz Autopatie u autora autopatie Mgr. Čehovského v Prahe. Autopatia nelieči choroby, ale prinavracia zdravie a zlepšuje životný pocit, podľa individuálnych možností každého človeka.

 

V roku 2014 som absolvoval kurzy CESTA /The Journey/, u autorky, tejto medzinárodne uznávanej terapeutickej metóde Brandon Bays. – Intenzívna cesta a pokročilé nástroje – ide o odhalenie a zbavenie sa emocionálnych a fyzických problémov na bunkovej úrovni, liečenie bunkovej pamäte. – Cesta pre deti – pomáha deťom vyrovnať sa s témami ako sú nezhody rodičov, šikanovanie, problémy s učením. Taktiež pomáha v deťoch poodkryť ich potenciál a posilniť ich sebadôveru a rozvoj tvorivosti.

 

V roku 2014 – 2015 som absolvoval kompletný odborný výcvik TOP – Terapia orientovaná na prítomnosť u autora terapie Patrika Balinta v Martine. Je to nekauzálna terapia a vychádza z toho, že každý problém vychádza z nás, takže každý problém je riešiteľný nami a my ho dokážeme riešiť. Základnou myšlienkou TOP je prežitie vnútorného pokoja v prítomnom okamihu.


V prítomnom okamihu si klient prelieči svoj problém a uvedomí, že môže žiť vo vnútornej harmónií sám zo sebou.

V roku 2017 som absolvoval kurz Bemer terapie a stal sa BEMER Partnerom. Bemer terapia je fyzikálna terapia ciev, ktorá zlepšuje prekrvenie a okysličenie organizmu, posilňuje imunitu, upravuje acidobázickú rovnováhu a harmonizuje nervový systém

 

 

Ku každému klientovi, ktorý ku mne príde, pristupujem s veľkou pokorou a úctou, lebo si uvedomujem, že tak ako ja, pred niekoľkými rokmi som našiel odpoveď na moje otázky ohľadne života, na Capri, tak aj tento klient, hľadá novú cestu k sebe samému a poznaniu vlastného života. Života v ktorom si už sám uvedomí, ako sa môže zbaviť problémov, bolestí a starostí. Každý klient, má na svoj problém zároveň aj svoje riešenie. Na mne je iba ho previesť procesom, v ktorom nájde vlastné riešenie a dospeje k vlastnému poznaniu.

ZÁVEREČNÁ PRÁCA - REGRESNÁ TERAPIA A JEJ MIESTO V ALTERNATÍVNEJ MEDICÍNE
/ Príbehy z terapií/